Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2017

June 14 2017

Berlin Grindr art installation shut down after protests | Dazed

@seadanourhussen Deze onzin stond naast mijn kantoor en een paar dagen later gebeurde dit:

Twitter

@seadanourhussen Hij stond hier op een pleintje lokale mannen op Grindr uit te lokken als kunstwerk en toen is hij…

Twitter

@redlightvoices I’ve been trying to figure out the nature of Baudet’s sexual frustration and small/weak penis would…

Twitter

@wierdduk .@FloripasDeLaban lichtte goed toe waarom je tweet niet deugde: twijfel zaaien over CS, en geruchten vers…

June 13 2017

The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia by James C. Scott — Reviews, Discussion, Bookclubs, Lists

@janchip I’m reading this which is pretty good and seems to hit your interests (Myanmar and Chinese highland).

Twitter

@hmvandenbrink @groenlinks Binnenhalen wat je kunt een dan na twee jaar de coalitie laten klappen leek me ook de be…

Twitter

@dewaremerijn Chapo vat dit net samen: “Als mensen moeten kiezen tussen een oprecht rechts geluid of een nep links…

Twitter

@Sywert En door het weinige werken ook onzeker, wat zich kenmerkt door veel praatjes en terechte angst voor China e…

June 12 2017

Het midden houdt geen stand | MO

@LageNation Wenn ihr niederländisch liest, dann ist das vielleicht spannend.

Twitter

@FabiKol @BA_Mitte_Berlin Leute zB die kein Bock mehr haben zum unter Scheissarbeitsbedingungen im Theater oder irg…

Twitter

@FabiKol @BA_Mitte_Berlin Ich habe gelesen wie viel Berlin Grundschullehrer zahlt und sie trotzdem nicht bekommt. I…

Twitter

@sanderphilipse @Yasmina011 WTF en beter beginnen mensen hier iets vroeger over…? “De kwestie of iemand bereid is z…

Wutbürger – Wikipedia

@timdegier @j_postma @lisabouyeure De culturele tegenhanger van de Gutmensch.

Twitter

@wierdduk @MoosOliemans @bertvuijsje @FloripasDeLaban Ik RT dat omdat je het vaker doet. Hier in 2016 iets uit 2013…

Twitter

@wierdduk Hello Wierd I would like if you had mentioned our second tweet. People think that we are fake news. Thank…

June 11 2017

Twitter

@melaniehenneb @umwerfer @radentscheid @doktor_hammer Was wird dann demnächst umgesetzt? Da werden jetzt Kreuzungen…

In de boksring van de vrijheid: Den Uyl versus Hayek | Wiardi Beckman Stichting

@EllenBijster @timdegier Historisch gezien zijn socialisme en sociaaldemocratie verweven met elkaar. Zie alhier:

Twitter

@s_kahlefeld @wegeheld Da passiert nichts genau wie in den letzten fünf Jahren. Das könnte ein gutes Thema werden f…
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl